FLASH NEWS
NAJBLIŽŠIE PODUJATIA:
MESTO PÚCHOV VÁS POZÝVA NA FAŠIANGY, DŇA 22. FEBRUÁRA OD 12:00 HOD. NA PEŠEJ ZÓNE V PÚCHOVE.
MESTO DUBNICA NAD VÁHOM VÁS POZÝVA NA KONCERT KOLLÁROVCOV, DŇA 22. FEBRUÁRA O 18:00 HOD. V DOME KULTÚRY.
MESTO NOVÁ DUBNICA VÁS POZÝVA NA FAŠIANGY 2020, DŇA 22. FEBRUÁRA OD 09:00 HOD. NA MIEROVOM NÁMESTÍ.
MESTO PÚCHOV VÁS POZÝVA NA KÚZELNÝ KARNEVAL DŇA 22. FEBRUÁRA O 15:00 HOD. V DIVADLE PÚCHOV.
MESTO DUBNICA NAD VÁHOM VÁS POZÝVA NA FAŠIANGY PRE DETI, DŇA 22. FEBRUÁRA O 8:30 HOD. V DUBNICKOM KAŠTIELI.
MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA VÁS POZÝVA NA FAŠIANGY, DŇA 25. FEBRUÁRA OD 15:30 HOD. PRI KINE MIER.
MESTO PÚCHOV VÁS POZÝVA NA PREDSTAVENIE ZBOHOM RODINA, DŇA 28. FEBRUÁRA O 19:00 HOD. V DIVADLE PÚCHOV.

Každoročne v tomto období treba začať myslieť na poplatky spojené s vývozom odpadu.

Niektorí však máme nárok aj na zníženie týchto poplatkov, musíme však rátať s vybavovaním dokumentov, ktoré treba začať predkladať už v prvých týždňoch roka. Žiadatelia však musia splniť podmienky, ktoré sú v súlade so všeobecným nariadením o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Mesto tiež avizuje, že odberatelia starobných a invalidných dôchodkov, držitelia preukazov ZŤP a ZŤP-S podľa nariadenia mesta nemajú nárok na úľavy z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, dane z nehnuteľností, či dane za psa. Uplatnenie zníženia poplatkov však môže pretrvávať aj v ďalšom kalendárnom roku. Ak si chcú obyvatelia s trvalým pobytom „mesta Dubnica nad Váhom“ uplatniť zníženie alebo odpustenie miestneho poplatku za komunálne odpady, sú rovnako  povinní do stanoveného termínu mestu preukázať splnenie podmienok z dôvodu, že sa zdržiavajú alebo budú zdržiavať mimo mesta Dubnica nad Váhom.

Čítané 74 krát
Zahlasujte
(0 hlasov)

Najčítanejšie správySpojte sa s nami

Odoberať novinky

Vybrali sme pre Vás