FLASH NEWS
AKTUALNE:
MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA PRIPRAVILO ĎALŠIU NOVINKU V OBLASTI SEPAROVANÉHO ZBERU. KAŽDÁ BYTOVÁ DOMÁCNOSŤ OBDRŽÍ V NAJBLIŽŠÍCH TÝŽDŇOCH KOMPOSTOVATEĽNÉ VRECKÁ, DO KTORÝCH BUDE MÔCŤ TRIEDIŤ KUCHYNSKÝ BIOODPAD
POLÍCIA UPOZORŇUJE NAJMÄ SENIOROV PRED MOŽNÝMI PODVODNÝMI KONANIAMI V SÚVISLOSTI SO SČÍTANÍM OBYVATEĽOV 2021. ŽIADNY SČÍTACÍ ASISTENT ANI SČÍTACÍ KOMISÁR OBYVATEĽA DO 31. MARCA NENAVŠTEVUJE. ASISTOVANÉ SČÍTANIE BUDE PREBIEHAŤ AŽ PO 1. APRÍLI
OKRESNÝ DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT OR PZ V POVAŽSKEJ BYSTRICI UPOZORŇUJE MOTORISTICKÚ VEREJNOSŤ, ŽE V ČASE OD 06. APRÍLA DO 15. OKTÓBRA 2021 BUDE NA CESTE II/507 V KM 195,800 AŽ 195,950 MIMO OBCE V K. Ú. POVAŽSKÁ BYSTRICA - PODVAŽIE A PLEVNÍK-DRIENOVÉ (MIMO ZASTAVANÉ ČASTI), ÚPLNÁ UZÁVIERKA TOHTO ÚSEKU CESTY, Z DÔVODU REALIZÁCIE STAVBY “REKONŠTRUKCIA MOSTA PODVAŽIE“

Dubnica n/V, Nová Dubnica (542)

utorok, feb 16 2021

Jarný zber objemného odpadu prebieha v Dubnici nad Váhom počas februára a marca. Pracovníci technických služieb mesta budú tento odpad postupne zbierať zo siedmich lokalít podľa vopred určeného harmonogramu.

pondelok, feb 15 2021

Problémy s triedením sa vyskytujú aj pri papierovom odpade. Podobne ako v ďalších samosprávach i v Dubnici nad Váhom celkový objem narastá a nepríjemnosti sú spojené najmä s jeho nevhodným uložením.

pondelok, feb 15 2021

Sčítanie obyvateľov domov a bytov v roku 2021 v Slovenskej republike sa realizuje podľa nového konceptu. Ten je založený na využití existujúcich dátových zdrojov a znížení administratívnej záťaže obyvateľov.

štvrtok, feb 11 2021

S určitými obmedzeniami mohli okrem základných škôl otvoriť svoje brány aj Základné umelecké školy. Niektoré však ostali aj napriek tomu z praktických dôvodov zatvorené. Sem patrí aj ZUŠ v Dubnici nad Váhom.

štvrtok, feb 04 2021

Mesto Dubnica nad Váhom sa na jeseň uplynulého roku stala súčasťou pilotného projektu s názvom ELOGE, ktorého vyhlasovateľom je Rada Európy a jej Centrum expertízy pre dobre spravovanú spoločnosť. Na Slovensku projekt zastrešila organizácia Dobrý úradník, ktorá je akreditovaným partnerom Rady Európy. Do projektu sa zapojilo viacero samospráv a v súčasnosti sú už známe celkové výsledky. 

štvrtok, feb 04 2021

Zberný dvor v Dubnici nad Váhom poskytoval od konca decembra svoje služby v obmedzenom režime. V súčasnosti je už však občanom k dispozícii za rovnakých podmienok ako predtým.

Stránka 5 z 91

Najčítanejšie správySpojte sa s nami

Odoberať novinky

Vybrali sme pre Vás