FLASH NEWS
AKTUALNE:
PX CENTRUM DOČASNE POZASTAVUJE ONLINE REZERVÁCIE VSTUPENIEK CEZ SVOJU WEBOVÚ STRÁNKU. VSTUPENKY NA FILMOVÉ PREDSTAVENIA SI MÔŽETE ZAKÚPIŤ 1 HODINU PRED PREDSTAVENÍM V POKLADNI KINA MIER.
OKRESNÝ DOPRAVNÝ INŠPEKTORÁT OR PZ V POVAŽSKEJ BYSTRICI UPOZORŇUJE MOTORISTICKÚ VEREJNOSŤ, ŽE ODO DŇA 05.08.2020 DO 31.08.2020 BUDÚ NA ÚSEKOCH CIEST III. TRIEDY V OKRESOCH POVAŽSKÁ BYSTRICA A PÚCHOV ČIASTOČNÉ DOPRAVNÉ OBMEDZENIA Z DÔVODU REALIZÁCIE PRÁC NA OPRAVE VRCHNÉHO KRYTU VOZOVKY A TO STRIEDAVO V OBIDVOCH JAZDNÝCH PRUHOCH
SPOLOČNOSŤ TEPLO GGE INFORMUJE, ŽE NA LÁNSKEJ ULICI PRI VEŽIAKOCH 926 A 927 OPROTI KAUFLANDU DÔJDE K ÚPLNEJ UZÁVIERKE PARKOVISKA OD PONDELKA 10. AUGUSTA S PREDPOKLADOM DO 19. SEPTEMBRA. DÔVODOM JE OPRAVA HAVARIJNÉHO STAVU HORÚCOVODNÉHO ROZVODU TEPLA.
MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA VÁS POZÝVA NA COUNTRY NA FONTÁNE, DŇA 14. AUGUSTA O 19:00 HOD.
MESTO POVAŽSKÁ BYSTRICA VÁS POZÝVA NA PIKNIK NA FONTÁNE, DŇA 15. AUGUSTA O 10:30 HOD.
MESTO PÚCHOV VÁS POZÝVA NA LITERÁRNE PREDČÍTANIE DETSKEJ KNIHY O SOFINKE MALEJ BUBLINKE, DŇA 13. AUGUSTA O 16:30 HOD., V DETSKOM ODDELENÍ PRIESTOROV MESTSKEJ KNIŽNICE VLADIMÍRA ROYA
MESTO NOVÁ DUBNICA VÁS POZÝVA NA BLUEGRASSOVÝ VEČER, XVII. ROČNÍK, DŇA 15. AUGUSTA O 19:00 HOD. AMFIK PUB (UL. TOPOĽOVÁ)
MESTO PÚCHOV BUDE DŇA 15.08.2020 V ČASE OD 8:00 HOD. DO 12:00 HOD. V PODNIKU TECHNICKÝCH SLUŽIEB MESTA VYDÁVAŤ ĎALŠIE KOMPOSTÉRY. NÁROK NA KOMPOSTÉR MAJÚ OBČANIA, KTORÝM EŠTE KOMPOSTÉR NEBOL PRIDELENÝ

Považská Bystrica (882)

pondelok, jún 29 2020

Mesto začalo s prvou etapou rekonštrukcie futbalového štadióna. Realizujú ju mestské športové kluby a týka sa likvidovania odpadu, ktorý ostal po zbúraní časti hlavnej tribúny.

utorok, jún 23 2020

Mesto Považská Bystrica pripravilo aj tento rok bohaté kultúrne leto. Počas letných prázdnin sa bude v centre mesta konať viacero kultúrnych podujatí. Už tradične leto odštartuje Summer Street Párty pred mestským úradom.

piatok, jún 19 2020

Poslanci mestského zastupiteľstva v Považskej Bystrici sa stretli na plánovanom zasadnutí, aby prediskutovali viacero tém týkajúcich sa chodu mesta. V pláne bolo prerokovať aj viaceré ekonomické otázky, ako zmeny v rozpočte, či záverečný účet mesta za rok 2019. Ten zohľadňuje všetky príjmy a výdaje mesta.

piatok, jún 19 2020

V meste Považská Bystrica sú každoročne ocenení viacerí občania, ktorí sa zaslúžili o propagáciu mesta doma aj vo svete. Zároveň sa oceňujú aj osobnosti a organizácie, ktoré významným spôsobom pracujú pre občanov mesta.

štvrtok, jún 18 2020

Centrum voľného času v Považskej Bystrici otvára svoje brány. V ponuke je množstvo krúžkov, ale aj letných táborov.

streda, jún 17 2020

V meste Považská Bystrica prebieha verejná súťaž na prevádzkovateľa mestskej hromadnej dopravy. Keďže skúsenosť z iných miest ukazuje, že sa do  podobnej súťaže príliš veľa záujemcov nehlási, muselo mesto začať jednať.

utorok, jún 16 2020

Centrálna mestská zóna v Považskej Bystrici láka mladých ľudí, rodiny, ale aj seniorov. V centre mesta vznikol priestor na prechádzku, rodinný piknik, či možnosť si posedieť v príjemnom prostredí. Aj z tohto dôvodu sa bude mestská zóna opäť modernizovať. 

utorok, jún 16 2020

V meste Považskej Bystrici ukončil svoju činnosť krízový štáb mesta zložený s členov mestskej rady a zástupcov organizácii, či mestského úradu. Na poslednom zasadnutí sa prijali ešte posledné rozhodnutia vyplývajúce z usmernení hlavného hygienika.

štvrtok, jún 11 2020

Komisia pre financovanie a správu majetku mesta Považská Bystrica sa stretla po dlhšej dobe, keďže v čase koronakrízy to nebolo možné. Na programe bolo prerokovať  viacero bodov, ktoré sa týkali rozpočtu mesta, či majetkových prevodov.

utorok, jún 09 2020

V Považskej Bystrici zasadala komisia pre dopravu, výstavbu a životné prostredia. Prvé rokovanie po koronakríze sprevádzali viaceré hygienické opatrenia.

Stránka 3 z 89

Najčítanejšie správySpojte sa s nami

Odoberať novinky

Vybrali sme pre Vás